Verzekeringsgeneeskunde

Uw bedrijfsarts heeft u voor een expertise verzekeringsgeneeskunde verwezen. Hieronder vindt u kort omschreven wat het specialisme verzekeringsgeneeskunde en het onderzoek bij EC VerzuimDiagnostiek inhoudt.

 

Het specialisme verzekeringsgeneeskunde

Verzekeringsgeneeskunde is een medisch specialisme op het gebied van arbeid en gezondheid. Het vakgebied heeft betrekking op de sociale verzekeringswetgeving zoals die in Nederland geregeld is. Een verzekeringsarts adviseert over de mogelijkheden om terug te keren in het arbeidsproces. De verzekeringsarts doet daarbij medisch onderzoek om de arbeidsmogelijkheden te bepalen.

Veel verzekeringsartsen zijn werkzaam voor het UWV. Daarnaast kunnen verzekeringsartsen bijvoorbeeld verbonden zijn aan verzekeringsmaatschappijen om te beoordelen in hoeverre verzekerden recht hebben op een uitkering op basis van een particuliere arbeidsongeschikheidsverzekering of bij letselschade na een ongeval.

De verzekeringsartsen zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor verzekeringsgeneeskunde.

 

Expertise verzekeringsgeneeskunde

Een medische expertise verzekeringskunde bij EC VerzuimDiagnostiek duurt ongeveer 2 uur

 

De uitslag van de expertise verzekeringsgeneeskunde

De resultaten van de expertise verzekeringsgeneeskunde worden uitgewerkt. De uitslag wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk gerapporteerd aan de verwijzer. Dit is de bedrijfsarts die het onderzoek heeft aangevraagd (tenzij anders is afgesproken). In het rapport staat de samenvatting van het gesprek, de uitslag van de onderzoeken, de conclusie en de beantwoording van de medische vragen die de verwijzer vooraf aan ons stelt.

De betrokken verzekeringsarts of medisch adviseur informeert u over de uitslag van de expertise verzekeringsgeneeskunde.

Maak kennis met onze verzekeringsartsen.

 

 

Contact

Tesselschadestraat 4, 1054 ET Amsterdam

T : 088 0062850

F : 020 7089548

E : info@verzuimdiagnostiek.nl

KvK 54607183