Indicatie / Contra-indicatie

Indicatie

Een werknemer kan bij EC VerzuimDiagnostiek aangemeld worden als:

  • er bestaand of dreigend langer verzuim is;
  • er klachten zijn waarbij medisch/specialistische expertise wenselijk is;
  • de doorlooptijd in reguliere zorg te lang is;
  • medisch objectiveerbare gronden voor beperkingen en mogelijkheden vastgesteld moeten worden;
  • bemiddeling naar curatieve sector nodig is.

Contra-indicatie

  • psychoses
  • acute levensbedreigende aandoeningen en traumata