Over Ons

Medisch specialistisch centrum voor bedrijfsarts en verzekeringsarts

EC VerzuimDiagnostiek bestaat sinds 2002 en is gevestigd in het centrum van Amsterdam. Dit medisch specialistisch centrum staat ten dienste van de bedrijfsarts en verzekeringsarts. Zij zetten EC VerzuimDiagnostiek bijvoorbeeld in als:

  • onduidelijk is hoe lang het herstel van een werknemer gaat duren;
  • een medische diagnose via de reguliere zorg lang gaat duren;
  • de medische oorzaak van het verzuim onvoldoende duidelijk is;
  • een second opinion nodig is;
  • medische onderbouwing nodig is bij besluitvorming over verzekering; arbeidsongeschiktheid en uitkering.

 

Specialisten direct beschikbaar

EC VerzuimDiagnostiek werkt met eigen, direct beschikbare medisch specialisten en faciliteiten. De medisch specialisten hebben allen ervaring met de bedrijfsgeneeskunde en rapporteren vanuit bedrijfsgeneeskundig perspectief.

De rapportages verstrekken wij binnen vijf werkdagen aan de aanvrager, mits medische gegevens direct beschikbaar zijn. Daarin staat nauwkeurig vermeld of er een medische oorzaak is voor de klachten van de werknemer. Ook wordt duidelijk wat de medische beperkingen en mogelijkheden zijn.

 

Terugkoppeling aan bedrijfsarts en verzekeringsarts

EC VerzuimDiagnostiek zorgt dat het complete traject van aanmelding tot verslaglegging soepel verloopt. Elke stap in het proces koppelen we terug en verwerken we in de rapportage. Indien nodig bemiddelden wij voor een vervolgbehandeling.

Een snelle en prettige behandeling van de cliënt is ons uitgangspunt. Met als eindresultaat: medische duidelijkheid.