Verwijsprocedure

h

Aanvraag

De bedrijfsarts, verzekeringsarts of medisch adviseur stuurt ons een aanvraag voor een medische expertise met zijn vraagstelling en de medische gegevens.

Diagnose

De cliënt wordt door de medisch specialist uitgebreid onderzocht op een van onze locaties. Dit kan zijn in Amsterdam, Schiedam, Tilburg, Maastricht, Dokkum en Leeuwarden.

Aanpak

EC VerzuimDiagnostiek stuurt het medisch verslag naar de bedrijfsarts of verzekeringsarts. Hij/zij bespreekt de uitkomst met de cliënt.

Vooroverleg

Wilt u vooroverleg met directeur Pieter André de la Porte of met de medisch specialist? Neemt u dan contact met ons op per e-mail of telefonisch op 088-006850.

Aanmelding

U kunt uw cliënt op drie manieren aanmelden:

  1. Via het aanmeldformulier (beveiligd)
  2. Via e-mail / Zivver: expertises@medilibra.nl
  3. Per post naar: EC VerzuimDiagnostiek, Tesselschadestraat 4, 1054 ET Amsterdam

Bevestiging van de afspraak

Wij maken telefonisch een afspraak met uw cliënt en bevestigen de afspraak per e-mail aan u en de cliënt. Ook maken wij zo nodig een reservering voor een beëdigde tolk, die in persoon bij het onderzoek aanwezig zal zijn.