Kosten

Kosten medische expertise

Medisch specialistische expertise

Standaard € 1.575,- ex.

Dit omvat onderzoek bij de medisch specialist in bedrijfsgeneeskundig perspectief inclusief:

  • (evt) aanvullend onderzoek zoals MRI, röntgen, lab
  • planning
  • rapportage
  • opvragen medisch dossier
  • overleg met de behandelaren
  • zo nodig bemiddelingsinspanning voor therapeutische interventie.

Medisch specialistische expertise

Complex € 2.145,- ex.

Idem, echter in kader van een arbeidsconflict, complexe vraagstelling of uitgebreid dossier.

P2 Multidisciplinair onderzoek

€ 3.895,- ex.

Expertise psychiatrie of neurologie + NPO

NPO

€ 3.150,- ex.

Losstaand

Uitbreiding persoonlijkheidsonderzoek

€ 800,- ex.

In aanvulling op NPO

Medisch Inzetbaarheids advies

bij expertise inbegrepen op aanvraag

Vertaling van de medische expertise naar een inzetbaarheidsadvies in termen van beperkingen en mogelijkheden, zonder weergave van medische privégegevens van de cliënt.

V-IZP (Verkort Inzetbaarheidsprofiel conform NVAB model)

€ 350,- ex.

Vertaling van het medisch expertise rapport naar een IZP op het onderzochte gebied,

  • uitgevoerd door een van onze verzekeringsartsen
  • inclusief beperkingen en verzekeringskundige overwegingen
  • exclusief uitspraken over de niet onderzochte terreinen.

Dit V-IZP wordt puur op basis van het medisch expertise rapport opgesteld.

Tarieven zijn per 01-06-2022

Kosten voor eventuele tolken diensten worden aanvullend doorberekend.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW

De kosten voor een medische expertise zijn niet gedekt door een ziektekostenverzekering, omdat het niet om medische behandeling gaat.

Verzuimverzekeraars vergoeden een medische expertise vaak als ‘interventie’. Vraag naar de voorwaarden bij de verzuimverzekeraar.

EC VerzuimDiagnostiek is een aanbieding van MediLibra BV. Leveringen geschieden tegen algemene voorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr 54607183.