Cognitief inzetbaarheidsonderzoek 

Cognitieve veroudering

Is er twijfel of normale of niet-normale veroudering van de cognitie de oorzaak is van overbelasting en/of (parttime) uitval van een werknemer? Op verwijzing van de bedrijfsarts kan klinisch geriater dr. L. Boelaarts een cognitief inzetbaarheidsonderzoek opstellen.

Waarom een cognitief inzetbaarheidsonderzoek?

De cognitieve functievermindering bij het normale ouder worden, is vanuit klinisch perspectief mild en onvoldoende om buiten het werk tot functionele uitval te leiden. Maar, het kan professioneel maken dat iemand net niet meer kan presteren wat gevraagd wordt, zeker bij uitbreiding of verzwaring van het werk. Ook kan iemand meer belasting ervaren bij gelijke werkzaamheden. De kans dat deze werknemers, die sociocultureel “nog lang niet oud zijn”, hierdoor uitvallen zal toenemen.

De reguliere zorg kan bij deze problematiek vanuit het oogpunt van diagnostiek hieraan weinig bijdragen. Zo zal de huisarts geen prangende reden hebben om de werknemer te verwijzen naar een gespecialiseerde poli. Werktechnisch, voor de bedrijfsarts, kan er wel een reden zijn voor diagnostiek.

Vanaf 60 jaar neemt ook de kans op leeftijdgebonden ziekten van de hersenen toe. Dit kan zijn in het kader van vasculaire pathologie maar ook door neurodegeneratieve ziekten, waarbij de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende is. Alhoewel de kans hierop tussen 55 en 67 jaar nog wat kleiner is dan bij verder stijgende leeftijd, is het de uitdaging deze pathologie als oorzaak van problemen op het werk op te sporen.

 

Onderzoek voor het bepalen van de cognitieve inzetbaarheid

Een cognitief inzetbaarheids onderzoek behelst:

1) Gesprek en onderzoek door klinisch geriater

2) NPO door klinisch neuropsycholoog

3) MRI hersenen, indien indicatie

4) Bespreken uitslag en conclusie met betrokkene. Uitleg en advies over cognitieve veroudering. Dit kan telefonisch, of op verzoek van betrokkene op de onderzoekslocatie

5) Rapport naar de verwijzer

 

Opgesteld door ervaren klinisch geriater

Binnen EC VerzuimDiagnostiek wordt het Cognitief inzetbaarheidsonderzoek opgesteld door onze onafhankelijke klinisch geriater dr. L. Boelaarts. Hij heeft veel ervaring met deze milde problematiek door zijn jarenlange praktijk in een gespecialiseerde geheugenpoli.

 

 

Kosten

Kosten op aanvraag.