Expertises

EC VerzuimDiagnostiek biedt een pakket van diensten waarmee werkgevers en werknemers snel medische duidelijkheid krijgen over ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Onze dienstverlening is er op ingericht om snel (zonder wachtlijst) tot een gedegen diagnose en advies te komen. Op verwijzing van bedrijfsarts, verzekeringsarts of medisch adviseur kunnen cliënten in ons medisch specialistisch centrum terecht voor een:

Medische expertise

Een team van ruim 75 medisch specialisten is beschikbaar voor een medische expertise op maat. Een expertise wordt onder andere ingezet als:

  • de diagnose moeilijk is te stellen
  • informatie uit de reguliere sector moeilijk is te krijgen
  • wachttijden in de reguliere sector de re-integratie tegenzit
  • het dossier niet compleet is zonder expertise
  • snelle, verantwoorde duidelijkheid over de medische oorzaken van verzuim voor alle partijen van belang is

 

Aanvullend onderzoek

Soms is aanvullend op een expertise extra onderzoek nodig, zoals een mri, ecg, röntgen of bloedonderzoek. EC VerzuimDiagnostiek is gevestigd op locaties waar aanvullend onderzoek voor handen is. Dit onderzoek plannen wij bij voorkeur in op dezelfde dag en op dezelfde locatie als waar de medische expertise plaatsvindt.

Verkort Inzetbaarheidsprofiel (IZP)

Via dit profiel brengen we de functionele mogelijkheden en beperkingen van de cliënt helder in kaart. Het profiel wordt opgesteld door een verzekeringsarts met ruime ervaring in complexe arbeidsgerelateerde vraagstukken.

Medisch inzetbaarheidsadvies (MIA)

Een Medisch Inzetbaarheidsadvies (MIA) is korte een vertaling van de conclusies van het specialistisch rapport voor niet-medici. De doelgroep zijn casemanagers, leidinggevenden, HR-managers e.d. Het MIA geeft aan of er wel of geen medische oorzaken zijn voor verzuim, welke beperkingen er uit het onderzoek voortvloeien en wat de verwachting van de behandeling is ten aanzien van beperkingen.

Top-fit keuring

Algehele gezondheidskeuring voor het management team, medewerkers of voor uzelf. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de internist waarbij gekeken wordt naar de vitale functies en organen.