Medisch inzetbaarheidsadvies

Opgesteld door de medisch adviseur van EC VerzuimDiagnostiek

Is er bij specialistisch onderzoek een medische oorzaak gevonden die het verzuim of de beperkingen verklaart? Zo ja, wat is het advies voor in te stellen beperkingen? Zijn beperkingen duurzaam, of nemen die bij behandeling af?

Een Medisch Inzetbaarheidsadvies (MIA) is een korte vertaling van de conclusies van het specialistisch rapport voor niet-medici. De doelgroep zijn casemanagers, leidinggevenden, HR-managers e.d. Het MIA geeft aan of er wel of geen medische oorzaken zijn voor verzuim, welke beperkingen er uit het onderzoek voortvloeien en wat de verwachting van de behandeling is ten aanzien van beperkingen.

Een Medisch Inzetbaarheidsadvies bevat geen medische of persoonlijke informatie over de cliënt. Het bevat, anders dan een IZP, geen verzekeringsgeneeskundige overwegingen. Het is ‘slechts’ een advies aan de organisatie. Het eindoordeel over de inzetbaarheid is aan de bedrijfsarts.

Kosten

Er zijn in aanvulling op een expertise geen kosten aan een MIA verbonden. Wel dient het via het aanvraagformulier van de expertise aangevraagd te worden. Vaak wil de aanvragend (bedrijfs)arts dit in eigen hand houden om eenduidigheid in beleid te behouden.