Over EC VerzuimDiagnostiek

Medisch expertise centrum voor bedrijfsarts en verzekeringsarts

EC VerzuimDiagnostiek bestaat sinds 2002 en is gevestigd in het centrum van Amsterdam. Dit medisch expertise centrum verzorgt medische expertises voor bedrijfsarts en verzekeringsarts. Zij zetten EC VerzuimDiagnostiek bijvoorbeeld in als:

  • onduidelijk is hoe lang het herstel van een werknemer gaat duren;
  • een medische diagnose via de reguliere zorg lang gaat duren;
  • de medische oorzaak van het verzuim onvoldoende duidelijk is;
  • een second opinion nodig is;
  • medische onderbouwing nodig is bij besluitvorming over verzekering, arbeidsongeschiktheid en uitkering.

Een medische expertise is maatwerk. Daarom begeleiden wij met alle aandacht en zorg het complete traject van aanmelding tot verslaglegging.

Een snelle en prettige behandeling van de cliënt is ons uitgangspunt. Met als eindresultaat: medische duidelijkheid.

Kennis en verbinding

Ruim 70 medisch specialisten zijn verbonden aan EC VerzuimDiagnostiek. Orthopeden, neurologen, psychiaters of reumatologen, stuk voor stuk toppers in hun vak. Met kennis en ervaring die zij graag delen. Andersom zijn zij benieuwd naar de ervaringen en feedback vanuit de verwijzende bedrijfsartsen en verzekeringsartsen.

EC VerzuimDiagnostiek houdt jaarlijks meerdere nascholingen. Ons doel: medisch specialisten met elkaar in contact brengen. De laatste ontwikkelingen uit het vak bespreken en discussie op gang brengen.