Psychiatrie

Uw bedrijfsarts, verzekeringsarts of werkgever heeft u voor een medische expertise psychiatrie verwezen naar onze psychiater. Hieronder vindt u kort omschreven wat het specialisme psychiatrie en het psychiatrisch onderzoek bij EC VerzuimDiagnostiek inhoudt.

 

Het specialisme psychiatrie

Psychiatrie is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met problemen die volwassenen kunnen hebben in gedrag en beleving. Bijvoorbeeld:

  • Somberheid
  • Verwardheid
  • Angst
  • Overmatige achterdocht
  • Geregeld problemen met anderen

De klachten kunnen een gevolg zijn van psychiatrische aandoeningen, bijvoorbeeld schizofrenie, een depressie, manisch-depressieve stoornis, paniekstoornis of een fobie.

Door dergelijke aandoeningen kan iemand vaak zijn leven soms niet meer inrichten zoals hij of zij wil, cognitief of gedragsmatig minder functioneren en zich minder aanpassen aan de door zijn omgeving gestelde eisen. De psychiater probeert vast stellen of er daarbij sprake is van ziekte of gebrek en wat mogelijke oplossingen zijn.

 

De expertise psychiatrie

De expertise psychiatrie bij EC VerzuimDiagnostiek duurt indien noodzakelijk 1 tot 2 uur. Dat hangt van de problematiek af en hoe uitgebreid die is. In het gesprek gaat de psychiater in op de klachten en de voorgeschiedenis. Soms wordt u gevraagd een of enkele vragenlijsten in te vullen.

Vaak wordt een combinatie gemaakt met neuropsychologisch onderzoek om het cognitief functioneren en eventuele persoonlijkheidsstructuren met behulp van testen beter in beeld te brengen.

De psychiater bespreekt met u welke onderzoeken eventueel gedaan moeten worden om tot een beantwoording van de vraagstelling te komen.

Is van tevoren bekend welke onderzoeken uitgevoerd moeten worden, dan proberen wij dit op één dag in te plannen, zodat u zo min mogelijk tijd kwijt bent. Dit is niet altijd mogelijk. Soms blijkt op basis van het onderzoek door de medisch specialist pas welk aanvullend onderzoek nodig is. Uiteraard doen wij, in overleg met u, ons uiterste best dit zo efficiënt mogelijk te plannen.

 

De uitslag van het psychiatrisch onderzoek

De resultaten van expertise psychiatrie moeten worden uitgewerkt. De uitslag wordt schriftelijk gerapporteerd aan de verwijzer. Dit is de bedrijfsarts, de medisch adviseur of verzekeringsarts die het onderzoek heeft aangevraagd (tenzij anders is afgesproken). Als wij, met uw toestemming, bij andere behandelaren informatie moeten opvragen, kan dit langer duren.

In het rapport staat de samenvatting van het gesprek, de uitslag van de onderzoeken, de conclusie en de beantwoording van de medische vragen die de verwijzend arts vooraf aan ons stelt.

Uw verwijzend arts (bedrijfsarts, verzekeringsarts, medisch adviseur) informeert u over de uitslag van het onderzoek.

Alle psychiaters zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

Bekijk onze psychiaters.