Orthopedie

Uw bedrijfsarts, verzekeringsarts of werkgever heeft u voor medisch onderzoek verwezen naar onze orthopeed. Hieronder vindt u kort omschreven wat het specialisme orthopedie en het orthopedisch onderzoek bij EC VerzuimDiagnostiek inhoudt.

Het specialisme orthopedie

Orthopedie of Orthopedische Chirurgie is een van de oudste onderdelen van de geneeskunde. De orthopedisch chirurg behandelt alle aandoeningen aan het steun- en bewegingsapparaat. Dit zijn de botten, gewrichten, spieren, pezen en banden.

De orthopeed richt zich bijvoorbeeld op:

  • Botbreuken
  • Sportletsels
  • Slijtages
  • Aangeboren afwijkingen
  • Groeistoornissen
  • Misvormingen
  • Ontstekingen
  • Kanker

Het orthopedisch onderzoek

Het orthopedisch onderzoek bij EC VerzuimDiagnostiek duurt meestal een uur. Het bestaat uit een gesprek en een lichamelijk onderzoek. In het gesprek gaat de orthopeed in op de klachten en de voorgeschiedenis. Het lichamelijk onderzoek beslaat in de meeste gevallen een uitgebreid onderzoek op de onderzoekstafel. De orthopeed bekijkt de lichaamsdelen die de klachten veroorzaken, onder andere door reflex-, buig-, strek-, en draaitesten. Soms is aanvullend beeldvormend onderzoek zoals een MRI, een röntgenfoto’s, echografie, of ander onderzoek gericht op een specifieke aandoening. De orthopeed bespreekt met u welke onderzoeken eventueel gedaan moeten worden om tot een beantwoording van de medische vraagstelling te komen.

orthopedisch onderzoek orthopeedIs van tevoren bekend welke onderzoeken uitgevoerd moeten worden, dan proberen wij dit op één dag in te plannen, zodat u zo min mogelijk tijd kwijt bent. Dit is niet altijd mogelijk. Soms blijkt op basis van het onderzoek door de othopeed pas welk aanvullend onderzoek nodig is. Uiteraard doen wij, in overleg met u, ons uiterste best dit zo efficiënt mogelijk te plannen.

De uitslag van het orthopedisch onderzoek

De resultaten van het orthopedisch onderzoek moeten worden uitgewerkt. De uitslag wordt binnen een week schriftelijk gerapporteerd aan de verwijzer. Dit is de bedrijfsarts, de medisch adviseur of verzekeringsarts die het onderzoek heeft aangevraagd (tenzij anders is afgesproken). Als wij, met uw toestemming, bij andere behandelaren informatie moeten opvragen, kan dit langer duren.

In het rapport staat de samenvatting van het gesprek, de uitslag van de onderzoeken, de conclusie en de beantwoording van de medische vragen die de verwijzend arts vooraf aan ons stelt.

Uw verwijzend arts (bedrijfsarts, verzekeringsarts, medisch adviseur) informeert u over de uitslag van het onderzoek.

Alle orthopedisch chirurgen zijn lid van de Nederlandse Orthopedische Vereniging. Bekijk onze orthopeden.