Oogheelkunde

Uw bedrijfsarts, verzekeringsarts of werkgever heeft u voor een expertise oogheelkunde verwezen naar onze oogarts. Hieronder vindt u kort omschreven wat het specialisme oogheelkunde en het oogheelkundig onderzoek bij EC VerzuimDiagnostiek inhoudt.

Het specialisme oogheelkunde

De oogarts houdt zich bezig met ziekten en behandeling aan het oog. Bekende aandoeningen aan het oog zijn bijvoorbeeld:

  • Staar
  • Scheel zien
  • Diabetes-gerelateerde oogaandoeningen

 

De expertise oogheelkunde

De expertise oogheelkunde bij EC VerzuimDiagnostiek duurt een uur. Het bestaat uit een gesprek en een lichamelijk onderzoek. In het gesprek gaat de oogarts in op de klachten en de voorgeschiedenis. Hij onderzoekt uw ogen, meestal uitgevoerd met behulp van speciale apparatuur om oogafwijkingen te kunnen meten. De oogarts bespreekt met u welke onderzoeken eventueel nog meer gedaan moeten worden om tot een beantwoording van de medische vraagstelling te komen.

Is van tevoren bekend welke onderzoeken uitgevoerd moeten worden, dan proberen wij dit op één dag in te plannen, zodat u zo min mogelijk tijd kwijt bent. Dit is niet altijd mogelijk. Soms blijkt op basis van het onderzoek door de medisch specialist pas welk aanvullend onderzoek nodig is. Uiteraard doen wij, in overleg met u, ons uiterste best dit zo efficiënt mogelijk te plannen.

 

De uitslag van de expertise oogheelkunde

De resultaten van de expertise oogheelkunde moeten worden uitgewerkt. De uitslag wordt schriftelijk gerapporteerd aan de verwijzer. Dit is de bedrijfsarts, de medisch adviseur of verzekeringsarts die het onderzoek heeft aangevraagd (tenzij anders is afgesproken). Als wij, met uw toestemming, bij andere behandelaren informatie moeten opvragen, kan dit langer duren.

In het rapport staat de samenvatting van het gesprek, de uitslag van de onderzoeken, de conclusie en de beantwoording van de medische vragen die de verwijzend arts vooraf aan ons stelt.

Uw verwijzend arts (bedrijfsarts, verzekeringsarts, medisch adviseur) informeert u over de uitslag van het onderzoek.

Alle oogartsen zijn lid van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap.

Meer informatie over onze oogarts