Neurochirurgie

Uw bedrijfsarts, verzekeringsarts of werkgever heeft u voor onderzoek verwezen naar onze neuropsycholoog. Hieronder vindt u kort omschreven wat neuropsychologie inhoudt en wat u kunt verwachten van het neuropsychologisch onderzoek bij EC VerzuimDiagnostiek.

 

Neuropsychologie

Neuropsychologie is het vakgebied dat de relatie bestudeert tussen gedrag en de werking van de hersenen. De neuropsycholoog stelt door middel van neuropsychologisch onderzoek vast welke gevolgen een hersenbeschadiging heeft voor het dagelijks leven.

Of andersom: wanneer iemand moeite heeft met bepaalde activiteiten in het dagelijks leven, dan zal de neuropsycholoog nagaan of dit verklaard kan worden door een beschadiging of storing in de hersenen.

Een neuropsycholoog voert neuropsychologisch onderzoek uit en geeft informatie en advies over de aard van eventueel gestoorde functies. Deze kunnen ontstaan na bijvoorbeeld een ongeluk met hersenletsel, een herseninfarct of bij dementie. De neuropsycholoog adviseert hoe het beste met de beperkingen kan worden omgegaan.

 

Neuropsychologisch onderzoek bij EC VerzuimDiagnostiek

Met behulp van neuropsychologisch onderzoek kan de neuropsycholoog van EC VerzuimDiagnostiek bepaalde hersenfuncties in kaart brengen. Bij deze hersenfuncties gaat het vooral om de zogenaamde cognitieve functies zowel (verbaal als non-verbaal). Dat zijn functies van de hersenen als concentratievermogen, reactiesnelheid, geheugen, leervermogen, werktempo, taal en ruimtelijk inzicht.

 

Duur van het onderzoek

Dit neuropsychologisch onderzoek duurt tussen de drie en de vijf uur, afhankelijk van de testen die uitgevoerd moeten worden en het werktempo. Het onderzoek bestaat uit een gesprek en een serie tests. In het gesprek gaat de neuropsycholoog in op de klachten, de voorgeschiedenis, uw opleiding, werkervaring en uw stemming.

Bij het testonderzoek worden neuropsychologische tests voorgelegd met uiteenlopende opdrachten en vragen die een beroep doen op de cognitieve functies. De onderzoekend neuropsycholoog bepaalt welke testen hij of zij nodig vindt om tot een onderbouwde beantwoording van de vraagstelling te komen.

 

Punt van aandacht

Als u een leesbril of hoorapparaat nodig hebt, wilt u deze dan meebrengen? Omdat een goede inzet wordt gevraagd bij het maken van de tests, kan het een inspannend onderzoek zijn.

 

De uitslag van het onderzoek

De resultaten van het neuropsychologisch onderzoek moeten worden uitgewerkt. De uitslag wordt schriftelijk gerapporteerd aan de verwijzer die het onderzoek heeft aangevraagd (tenzij anders is afgesproken). In het rapport staat een samenvatting van het gesprek, de testprestaties, de conclusie, de beantwoording van de vooraf gestelde vragen en de ruwe scores. De verwijzer verwerkt het neuropsychologisch verslag in de eindrapportage. Voordat het rapport wordt uitgebracht, ontvangt u dit ter inzage en correctie.

Voor de verdere gang van zaken gelden de afspraken die zijn gemaakt tussen u en de opdrachtgever.

 

Recht op inzage, wijziging en blokkering

Indien u feitelijke onjuistheden opmerkt in uw naam, adres, woonplaats, of contact gegevens, of feitelijke onjuistheden in de beschrijving van uw klachten (anamnese), bijvoorbeeld foutieve weergave van een jaartal, of namen, kunt u schriftelijk een verzoek om correctie, aanvulling of verwijdering indienen. Op grond van de richtlijnen van het Nederlands Instituut van Psychologen heeft u recht op inzage en in sommige gevallen op blokkering van verzending van de rapportage.

Alle neuropsychologen zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie.

Maak kennis met onze neuropsychologen.