Neurologie

Uw bedrijfsarts, verzekeringsarts of werkgever heeft u voor een expertise neurologie verwezen naar onze neuroloog. Hieronder vindt u kort omschreven wat het specialisme neurologie en het neurologisch onderzoek bij EC VerzuimDiagnostiek inhoudt.

 

Het specialisme neurologie

Neurologie is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met de diagnose en de behandeling van aandoeningen aan het zenuwstelsel (hersenen, ruggenmerg en perifere zenuwen) en de spieren. De neuroloog richt zich bijvoorbeeld op:

  • Epilepsie
  • Dementie
  • Spierziekten
  • Hersentumoren
  • Zware hersenschudding
  • Beroerte

 

De expertise neurologie

De expertise neurologie bij EC VerzuimDiagnostiek duurt een uur. Het bestaat uit een gesprek en een lichamelijk onderzoek. In het gesprek gaat de neuroloog in op de klachten en de voorgeschiedenis. Het lichamelijk onderzoek beslaat in de meeste gevallen een uitgebreid onderzoek op de onderzoekstafel. De neuroloog bekijkt de zenuwbanen, de reflexen en doet buig-, strek-, en draaitesten. Soms is aanvullend beeldvormend onderzoek nodig, zoals een MRI, echografie, of onderzoek gericht op een specifieke aandoening. De neuroloog bespreekt met u welke onderzoeken eventueel gedaan moeten worden om tot een beantwoording van de medische vraagstelling te komen.

In verband met mogelijk lichamelijk onderzoek: wij adviseren u makkelijk zittende kleding aan te trekken.

Is van tevoren bekend welke onderzoeken uitgevoerd moeten worden, dan proberen wij dit op één dag in te plannen, zodat u zo min mogelijk tijd kwijt bent. Dit is niet altijd mogelijk. Soms blijkt op basis van het onderzoek door de neuroloog pas welk aanvullend onderzoek nodig is. Uiteraard doen wij, in overleg met u, ons uiterste best dit zo efficiënt mogelijk te plannen.

 

De uitslag van het neurologisch onderzoek

De resultaten van de expertise neurologie moeten worden uitgewerkt. De uitslag wordt schriftelijk gerapporteerd aan de verwijzer. Dit is de bedrijfsarts, de medisch adviseur of verzekeringsarts die het onderzoek heeft aangevraagd (tenzij anders is afgesproken). Als wij, met uw toestemming, bij andere behandelaren informatie moeten opvragen, kan dit langer duren. In het rapport staat de samenvatting van het gesprek, de uitslag van de onderzoeken, de conclusie en de beantwoording van de medische vragen die de verwijzend arts vooraf aan ons stelt.

Uw verwijzend arts (bedrijfsarts, verzekeringsarts, medisch adviseur) informeert u over de uitslag van het onderzoek.

 

Alle neurologen zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Neurologie.

Bekijk onze neurologen.