Longgeneeskunde

Uw bedrijfsarts, verzekeringsarts of werkgever heeft u voor een expertise longgeneeskunde verwezen naar onze longarts. Hieronder vindt u kort omschreven wat het specialisme longgeneeskunde en het onderzoek bij EC VerzuimDiagnostiek inhoudt.

 

Het specialisme longgeneeskunde

Longgeneeskunde is het specialisme dat zich bezighoudt met de diagnostiek en behandeling van longziekten. De meest bekende en voorkomende longziekten zijn:

  • Astma
  • COPD (chronische bronchitis en longemfyseem)
  • Longfibrose
  • Taaislijmziekte
  • Tuberculose
  • Longkanker

 

De expertise longgeneeskunde

De expertise longgeneeskunde bij EC VerzuimDiagnostiek duurt een tot twee uur. Het bestaat uit een gesprek en een lichamelijk onderzoek. In het gesprek gaat de longarts in op de klachten en de voorgeschiedenis. Het lichamelijk onderzoek beslaat in de meeste gevallen, naast een onderzoek door de specialist, een fietstest, een spirometrie onderzoek en/of een laboratoriumonderzoek. De longarts bespreekt met u welke onderzoeken eventueel gedaan moeten worden om tot een beantwoording van de medische vraagstelling te komen.

Is van tevoren bekend welke onderzoeken uitgevoerd moeten worden, dan proberen wij dit op één dag te plannen, zodat u zo min mogelijk tijd kwijt bent. Dit is niet altijd mogelijk. Soms blijkt op basis van het onderzoek door de longarts pas welk aanvullend onderzoek nodig is. Uiteraard doen wij, in overleg met u, ons uiterste best dit zo efficiënt mogelijk te plannen.

 

De uitslag van het onderzoek

De resultaten van de expertise longgeneeskunde moeten worden uitgewerkt. De uitslag wordt schriftelijk gerapporteerd aan de verwijzer. Dit is de bedrijfsarts, de medisch adviseur of verzekeringsarts die het onderzoek heeft aangevraagd (tenzij anders is afgesproken). Als wij, met uw toestemming, bij andere behandelaren informatie moeten opvragen, kan het gehele proces langer duren.

In het rapport staat de samenvatting van het gesprek, de uitslag van de onderzoeken, de conclusie en de beantwoording van de medische vragen die de verwijzend arts vooraf aan ons stelt.

Uw verwijzend arts (bedrijfsarts, verzekeringsarts, medisch adviseur) informeert u over de uitslag van het onderzoek.

Alle longartsen zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten.

Meer informatie over onze longarts.