Gynaecologie

Uw bedrijfsarts, verzekeringsarts of werkgever heeft u voor een expertise gynaecologie (gynaecologisch onderzoek) verwezen naar onze gynaecoloog. Hieronder vindt u kort omschreven wat het specialisme gynaecologie en het onderzoek bij EC VerzuimDiagnostiek inhoudt.

Het specialisme gynaecologie

Het specialisme gynaecologie richt zich op vrouwenziekten in al haar levensfasen. De gynaecoloog houdt zich onder meer bezig met afwijkingen en ziekten van de vrouwelijke geslachtsorganen:

  • Infecties en ontstekingen
  • Kanker
  • Incontinentie
  • Hormonale problemen met of zonder menstruatiecyclus afwijkingen
  • Seksuele problemen
  • Zwangerschap en bevalling
  • Vruchtbaarheidsproblemen

 

De expertise gynaecologie

De expertise gynaecologie bij EC VerzuimDiagnostiek duurt een uur tot anderhalf uur. Het bestaat uit een gesprek en een lichamelijk onderzoek. In het gesprek gaat de gynaecoloog in op de klachten en de voorgeschiedenis. Het lichamelijk onderzoek beslaat een inspectie van de aandoening door de specialist. Soms is aanvullend onderzoek nodig, zoals laboratoriumonderzoek, echografisch of andere onderzoeken. De gynaecoloog bespreekt met u welke onderzoeken eventueel nog meer gedaan moeten worden om tot een beantwoording van de vraagstelling te komen.

Is van tevoren bekend welke onderzoeken uitgevoerd moeten worden, dan proberen wij dit op één dag in te plannen, zodat u zo min mogelijk tijd kwijt bent. Dit is niet altijd mogelijk. Soms blijkt op basis van het onderzoek door de gynaecoloog pas welk aanvullend onderzoek nodig is. Uiteraard doen wij, in overleg met u, ons uiterste best dit zo efficiënt mogelijk te plannen.

 

De uitslag van de expertise gynaecologie

De resultaten van de expertise gynaecologie moeten worden uitgewerkt. De uitslag wordt schriftelijk gerapporteerd aan de verwijzer. Dit is de bedrijfsarts, de medisch adviseur of verzekeringsarts die het onderzoek heeft aangevraagd (tenzij anders is afgesproken). Als wij, met uw toestemming, bij andere behandelaren informatie moeten opvragen, kan dit langer duren.

In het rapport staat de samenvatting van het gesprek, de uitslag van de onderzoeken, de conclusie en de beantwoording van de medische vragen die de verwijzend arts vooraf aan ons stelt.

Uw verwijzend arts (bedrijfsarts, verzekeringsarts, medisch adviseur) informeert u over de uitslag van het onderzoek.

Alle gynaecologen zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Obstetrie en Gynaecologie.

Meer informatie over onze gynaecologen.