webinar Gevolgen veelvoorkomende hartproblemen
Webinar De oudere werknemer
juni 20, 2024

Bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, medisch adviseurs en overige geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd voor ons webinar De oudere werknemer door klinisch geriater dr. L. Boelaarts.

Datum: maandag 14 oktober 2024

Thema: De oudere werknemer

Spreker: De heer dr. L. Boelaarts, klinisch geriater & psycholoog

Accreditatie: 1 punt is aangevraagd via ABSG

Doelgroep: bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en medisch adviseurs

Aanmelden:  

of klik op deze link: https://dc-verzuimd.webinargeek.com/de-oudere-werknemer

 

Deelonderwerpen

• Veroudering: verschillen in generaties, sociale aspecten, biologische aspecten, psychologische en cognitieve aspecten, waarom verouderen we en waarom verschillen we individueel daar in?
• Veroudering van cognitie
• Niet-normale veroudering van cognitie

 

Leerdoelstellingen
• kennis over veroudering op sociaal en biologisch vlak
• wat is normale veroudering van de cognitie?
• wat is niet-normale veroudering van de cognitie en hoe kan dat klinisch worden vastgesteld?

 

Relevantie voor deelnemers:
• kennis over veroudering is belangrijk omdat veroudering repercussies heeft voor het functioneren van mensen, ook als er geen ziekte speelt. De term oud of ouder lijkt niet van toepassing op individuen boven de 55-60 jaar doordat de gemiddelde levensverwachting in de laatste 75 jaar is gestegen en de termen oud of ouder niet meer op lijken te gaan voor mensen boven de 55-60 jaar. De gevolgen van veroudering spelen echter wel een belangrijke rol bij deze groep, zeker als uitval of minder goed functioneren op het werk speelt.
• dit geldt nog meer voor de cognitie, waarbij normale cognitieve veroudering geen gevolgen heeft voor het dagelijks leven maar wel van invloed kan zijn op de hoge eisen die in een werkomgeving worden gevraagd
• vanaf 55-60 jaar kunnen neurodegeneratieve ziekten in de allereerste klinisch fase optreden waarbij de symptomen veel eerder in de veeleisende werkomgeving opgemerkt kunnen worden dan in het privéleven. Weliswaar is de incidentie van deze aandoeningen tussen 55 en 60 jaar laag maar zijn deze problemen door het grote aantal mensen die door alle bedrijfs- en verzekeringsartsen samen worden gezien, toch een relevant onderwerp.

 

Over de spreker

De heer Dr. L. Boelaarts, is klinisch geriater en psycholoog.

  • Klinisch geriater Ziekenhuis Leyenburg, 1997-2001. Mede initiatief nemer interdisciplinaire poli voor cognitieve stoornissen, tezamen met de afdeling Psychiatrie en Neurologie
  • Klinisch geriater Medisch Centrum Alkmaar (nu NoordWest Ziekenhuis Groep), 2001-2021. Vakgroepvoorzitter, opleider. Initiatiefnemer “Geheugenpoli”
  • sinds 2021 verschillende waarnemingen, huisartsenpraktijk, bij de Parnassia organisatie voor geestelijke gezondheidszorg: ambulant team Ouderenpsychiatrie in Purmerend en Zaandam, superviserend specialist open afdeling Ouderenpsychiatrie Dijk en Duin, Castricum, ambulant team Psychogeriatrie Beverwijk.

 

Andere professionele activiteiten

  • Bestuurslid, 1998-2003 Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie
  • Lid algemeen bestuur European Union Geriatric Medicine Society en lid sectie Geriatric Medicine van de European Union Medical Specialists, 2002-2011
  • Bestuurslid financiën dagelijks bestuur European Geriatric Medicine Society, 2016-2021
  • Lokale hoofdonderzoeker Fase III geneesmiddelen trials van een aantal anti-Alzheimer geneesmiddelen