Stap 3: Aanpak

h

Aanvraag

De bedrijfsarts, verzekeringsarts of medisch adviseur stuurt ons een aanvraag voor een medische expertise met zijn vraagstelling en de medische gegevens.

Diagnose

De cliënt wordt door de medisch specialist uitgebreid onderzocht op een van onze locaties. Dit kan zijn in Amsterdam, Schiedam, Tilburg, Maastricht, Dokkum en Leeuwarden.

Aanpak

EC VerzuimDiagnostiek stuurt het medisch verslag naar de bedrijfsarts of verzekeringsarts. Hij/zij bespreekt de uitkomst met de cliënt.

EC VerzuimDiagnostiek stuurt het medisch verslag naar de bedrijfsarts of verzekeringsarts. Hij of zij bespreekt de uitkomst met de cliënt.

Medisch inzetbaarheidsadvies

Indien gewenst stelt EC VerzuimDiagnostiek ook een medisch inzetbaarheidsadvies op voor de casemanager of werkgever. Wij vermelden hierin of er een medische oorzaak is voor de klachten van de cliënt. Ook beschrijven we de beperkingen die het gevolg zijn van de objectiveerbare medische klachten. Wij verstrekken in dit advies geen medische informatie.

Vervolgbehandelingen

Soms heeft de cliënt verdere behandeling nodig. EC VerzuimDiagnostiek zet zich in voor een snelle en goede vervolgbehandeling. Ons centrum beschikt over een uitgebreid netwerk van contacten binnen de zorg. Voor veelkomende behandelingen hebben we contacten met geselecteerde zorginstellingen.