Stap 2: Diagnose

h

Aanvraag

De bedrijfsarts, verzekeringsarts of medisch adviseur stuurt ons een aanvraag voor een medische expertise met zijn vraagstelling en de medische gegevens.

Diagnose

De cliënt wordt door de medisch specialist uitgebreid onderzocht op een van onze locaties. Dit kan zijn in Amsterdam, Schiedam, Tilburg, Maastricht, Dokkum en Leeuwarden.

Aanpak

EC VerzuimDiagnostiek stuurt het medisch verslag naar de bedrijfsarts of verzekeringsarts. Hij/zij bespreekt de uitkomst met de cliënt.

De cliënt wordt door de medisch specialist uitgebreid onderzocht op een van onze locaties.

Aanvullend medisch onderzoek

Soms is aanvullend onderzoek nodig zoals MRI, röntgen of bloedafname. Wij plannen dit onderzoek bij voorkeur in op dezelfde dag en op dezelfde locatie.

Enquête

Direct na het onderzoek ontvangt de cliënt een enquête per e-mail. Hierin kan de cliënt aangeven wat hij of zij vond van het onderzoek, de bejegening en de informatievoorziening.

Medisch verslag

Op basis van het onderzoek stelt de specialist een medisch verslag op (rapportage) met daarin zijn diagnose en antwoorden op de specifieke vragen. Hij of zij vermeldt nauwkeurig of er een medische oorzaak is voor de klachten van de cliënt. Ook omschrijft de medisch specialist wat de medische beperkingen en mogelijkheden zijn.

De medische rapportages verstrekken wij meestal een week later aan de verwijzend arts, mits de medische gegevens van eerdere onderzoeken direct beschikbaar zijn. Vanwege de correctierondes kan de doorlooptijd soms ook oplopen.