Stap 1: Aanvraag

h

Aanvraag

De bedrijfsarts, verzekeringsarts of medisch adviseur stuurt ons een aanvraag voor een medische expertise met zijn vraagstelling en de medische gegevens.

Diagnose

De cliënt wordt door de medisch specialist uitgebreid onderzocht op een van onze locaties. Dit kan zijn in Amsterdam, Schiedam, Tilburg, Maastricht, Dokkum en Leeuwarden.

Aanpak

EC VerzuimDiagnostiek stuurt het medisch verslag naar de bedrijfsarts of verzekeringsarts. Hij/zij bespreekt de uitkomst met de cliënt.

De bedrijfsarts, verzekeringsarts of medisch adviseur stuurt ons een aanvraag voor een medische expertise met zijn vraagstelling en de medische gegevens.

Voorafgaand aan een aanvraag is overleg met directeur Pieter André de la Porte altijd mogelijk en zelfs gewenst.

Direct een afspraak

Na ontvangst van de aanvraag voor een medische expertise belt de cliëntencoördinator binnen een dag de cliënt en maakt een afspraak. De cliënt krijgt uitleg over het doel van het onderzoek. Na het telefonisch contact ontvangen de cliënt en de verwijzend arts een bevestiging van de afspraak per e-mail of post.

Het medisch onderzoek vindt binnen een week plaats. De werknemer wordt uitgenodigd een instemmingsformulier te tekenen. Hiermee vragen wij, zo nodig, medische informatie op bij eerdere behandelaren.