Privacybeleid website

EC VerzuimDiagnostiek respecteert de privacy van bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake onze dienstverlening en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Google analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van een deel van het het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over onze website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

EC VerzuimDiagnostiek maakt gebruik van Google Analytics op een zo privacy-vriendelijk mogelijke manier. Dit houdt in dat wij de volgende stappen hebben genomen:

  • met Google Analytics is een bewerkersovereenkomst gesloten;
  • het anonimiseren van uw IP-adres;
  • het uitzetten van ‘gegevens delen’ binnen Google Analytics;
  • geen gebruik gemaakt wordt van andere diensten van Google in combinatie met de Google Analytics.

Facebook, twitter en linked in

Op deze site zijn knoppen opgenomen die linken naar Facebook,  Twitter en Linked In. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook , Twitter en Linked In zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).

Leest u de privacyverklaring van Facebook, Twitter en Linked In (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Nieuwsbrief en nascholingen

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde, onze dienstverlening en onze nascholingen.

  • Meldt u zich aan voor de nieuwsbrief dan dan stemt u toe dat uw contactgegevens worden toegevoegd aan de lijst van abonnees. De gegevens worden opgeslagen in onze digitale database in MailChimp. Deze gegevens zijn voor u altijd toegankelijk. Mailchimp heeft haar systemen goed beveiligd en gaat vertrouwelijk om met uw gegevens. Mailchimp is gevestigd in de US en door EC VerzuimDiagnostiek/DC Expertise Centrum is met Mailchimp een modelcontract voor doorgifte afgesloten op basis van artikel 26, lid 4 van de Europese richtlijn nr.95/46/EG.

Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich via kunt afmelden. Ook kunt u via deze link uw gegevens inzien en wijzigen. U kunt uw wensen ook altijd aan ons kenbaar maken via info@verzuimdiagnostiek.nl.

  • Meldt u zich aan voor een nascholing? Dan worden uw gegevens alleen in de database opgenomen, als u via de opt-in in het aanmeldformulier aangeeft dat u op de hoogte wilt worden gehouden van nascholingen via de nieuwsbrief.
  • Meldt u zich aan voor een webinar? Dan worden uw gegevens opgeslagen in onze digitale database in WebinarGeek.

Het abonneebestand van de nieuwsbrief en de bestanden van deelnemers nascholingen verstrekken wij niet aan derden. De gegevens die wij vragen zijn bedoeld om het scholingsaanbod goed op deelnemers af te kunnen stemmen. Om accreditatiepunten toe te kennen via GAIA en certificaten na te sturen. Of om laatste wijzigingen in het programma snel door te kunnen geven.

Uw rechten

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen als u niet benaderd wilt worden met informatie over onze producten en diensten door dit bij ons te melden:

EC VerzuimDiagnostiek / DC Expertise Centrum , Tesselschadestraat 4, 1054 ET Amsterdam. E-mail: info@verzuimdiagnostiek.nl

Ontvangt u onze maandelijkse nieuwsbrief?  Dan kunt u uw persoonsgegevens altijd via de link onderaan de nieuwsbrief inzien, wijzigen of verwijderen. U kunt ons ook een e-mail sturen waarin u uw wensen kenbaar maakt.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.