Aantal deelnemers van Gecombineerde Leefstijlinterventie meer dan verdubbeld
november 30, 2023

Sinds de start zijn inmiddels 82.000 mensen met de GLI bezig, zo blijkt uit het jaarrapport van het RIVM. Overigens berichtte het RIVM in juni dit jaar ook dat de helft van de deelnemers het GLI-programma niet afmaakt.

Leefstijl
Met de GLI krijgen mensen begeleiding en advies over gezonde voeding, eetgewoontes en bewegen. Sinds 2019 kunnen volwassenen hiermee hun leefstijl en gedrag veranderen. De GLI wordt onder voorwaarden vergoed vanuit de basisverzekering. De meeste deelnemers boeken resultaat. Vier van de vijf mensen vallen af of hun lichaamsgewicht neemt niet verder toe. Een derde verliest 5 procent of meer van hun gewicht. Verder waarderen deelnemers de kwaliteit van hun leven hoger dan voor deelname. Gemiddeld steeg deze score van 58,9 naar 66,6 punten, op een schaal van 0 tot 100.

Regionale verschillen
Hoewel de GLI in elke gemeente beschikbaar is, ziet het RIVM wel grote verschillen tussen regio’s. Zo zijn er in de regio Gelderland-Midden meer dan tweehonderd GLI-deelnemers per 10.000 inwoners met overgewicht of obesitas. Maar in de drie regio’s met het laagste bereik (Haaglanden, Amsterdam, Zuid-Holland-Zuid) doen niet meer dan zeventig mensen per 10.000 inwoners met overgewicht of obesitas mee.

Kwaliteit
Na afloop van de behandelfase, die ongeveer negen maanden duurt, kunnen deelnemers een score geven aan hun kwaliteit van leven. Gemiddeld steeg deze score met 7,5 punt. Dit betekent onder meer dat mensen makkelijker bewegen en dat dagelijkse activiteiten makkelijker verlopen, of dat zij minder pijn ervaren. Deelnemers die tijdens de behandelfase 5 procent of meer van het gewicht verloren, gaven zelfs 11,3 punten meer dan voor de start met de GLI. Zij waren ook positiever over hun kwaliteit van leven en gaven gemiddeld 5,7 punten meer.

Latere start
Het nieuwste GLI-rapport laat ook zien dat deelnemers die in 2021 of 2022 zijn gestart gemiddeld meer gewicht verloren. Ook nam hun buikomvang meer af vergeleken met mensen die in 2019 of 2020 zijn begonnen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat er meer ervaring is opgedaan met de uitvoering van GLI-programma’s. Ook hebben coaches wellicht meer inzicht opgedaan over degenen voor wie GLI het meest geschikt is.

 

Bron:  Skipr 28 november 2023,