Drs. P.A.T. Carbaat

Werkervaring

  • Albert Schweitzer Ziekenhuis

Aandachtsgebieden

  • hoofdpijn
Neuroloog Carbaat vericht medisch expertises op verwijzing van bedrijfsarts.
  • Naam : Drs. P.A.T. Carbaat
  • Functie : neuroloog (niet praktiserend)
  • BIG no : 19020438401

Hoofdpijn, feiten en casuïstiek

Neuroloog Carbaat is auteur van het boek: “Hoofdpijn, feiten en casuïstiek”.

Hoofdpijn is een van de meest voorkomende neurologische klachten. Medische professionals als huisartsen, neurologen, fysiotherapeuten en verpleegkundigen worden vaak geconfronteerd met deze moeilijke klinische probleemstelling. Aan hoofdpijn kunnen vele oorzaken ten grondslag liggen. Hoofdpijn kan een uiting zijn van betrekkelijk onschuldige tot zeer ernstige aandoeningen en een zorgvuldige diagnose is dan van het grootste belang.

In Hoofdpijn. Feiten en casuïstiek biedt hij concrete handvatten voor betrouwbare diagnostiek. Hij vertrekt daarbij zoveel mogelijk vanuit de rijke casuïstiek die zijn eigen praktijk biedt. Op een unieke, soms ongewone manier, weet de auteur het brede begrip hoofdpijn terug te brengen tot essenties die werkbaar zijn in de klinische praktijk.

In deze uitgave is er bijzondere aandacht voor migraine, een van de meest belastende vormen van hoofdpijn. Maar ook wordt uitgebreid stilgestaan bij patiëntgroepen als kinderen, ouderen en vrouwen waarbij hoofdpijn –of de diagnose daarvan- een afwijkende benadering kan vragen.